Dyslexie

De schooltijd mag voor dyslectische leerlingen geen weg vol hindernissen zijn. Wij begeleiden dyslectische leerlingen en leren ze hun problemen zoveel mogelijk zelf op te lossen. Ze hebben daarbij recht op extra faciliteiten. Leerlingen bij wie het vermoeden van dyslexie bestaat worden gescreend en kunnen daarna worden getest door een orthopedagoog.
Dyslectische leerlingen krijgen een dyslexiekaart waarop de voorgestelde maatregelen en hulpmiddelen zijn vastgelegd. De leerling bewaart de kaart in zijn/haar agenda. Alle docenten worden op de hoogte gebracht van de individuele maatregelen voor de dyslectische leerlingen. Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van het programma ClaroRead. Het programma ondersteunt de leerlingen bij het lezen, schrijven en studeren. 

Eén keer per jaar organiseren wij een ouderavond voor ouders en kinderen met dyslexie. Ook de dyslectische leerlingen komen en keer bij elkaar om over allerlei aspecten van dyslexie te praten. Ze kunnen dan ervaringen delen en tips uitwisselen.

Meer informatie vindt u in het dyslexieprotocol van onze locatie. Onze dyslexiespecialist, mevrouw C.J. Modderman, is te bereiken via het nummer van onze locatie aan de Omloop: 0593 522819. Ook kunt u contact met haar zoeken via het volgende mailadres:m.modderman@csvvg.eu

Dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie ervaren problemen bij het rekenen of ruimtelijk inzicht. Als dit probleem bij een leerling door een orthopedagoog of psycholoog is vastgesteld. wordt er een dyscalculieverklaring afgegeven. Een interne deskundige begeleidt leerlingen met dyscalculie, zodat ze leren hoe ze hier in de lessituatie mee om kunnen gaan.