Langdurig ziek
Als een leerling door ziekte langere tijd niet naar school kan, kijkt de mentor samen met de ouders en de leerling hoe er toch onderwijs gevolgd kan worden. Als u meer wilt weten over onderwijs bij langdurige ziekte, neemt u contact op met de leerlingbegeleider van uw kind. Op de landelijke site www.ziezon.nl is meer algemene informatie te vinden.