Leerwegondersteunend onderwijs

Wij  bieden leerwegondersteunend onderwijs  (lwoo) aan binnen het vmbo. Leerlingen met lwoo krijgen extra ondersteuning om zo een regulier vmbo-diploma te kunnen behalen. Het lwoo is bedoeld voor leerlingen die leerachterstanden hebben en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied (bijvoorbeeld: faalangst, motivatie- of concentratieproblemen). Er wordt rekening gehouden met de leerachterstanden van de individuele leerling. Een lwoo-indicatie wordt afgegeven als er aan bepaalde criteria is voldaan. Deze criteria en uitgebreide informatie over lwoo en de aanmeldingsprocedures leest u in de folder.