Rebound

De reboundvoorziening is een klas voor leerlingen die door grensoverschrijdend gedrag of een gebrek aan motivatie niet meer kunnen functioneren binnen de reguliere leerlingenzorg van onze school. Na een zorgvuldig voortraject met de betrokken leerling en zijn ouders, wordt er door het zorgadviesteam besloten tot plaatsing in de rebound. 

De reboundklas is gevestigd in Assen, op onze locatie Salland. Hier krijgt de leerling de kans om gedrags- en leervaardigheden aan te leren en te laten zien dat hij weer kan terugkeren naar z'n eigen klas. Plaatsing in de rebound is niet vrijblijvend. Als het om wat voor reden dan ook niet lukt om terug te keren naar de eigen klas, wordt er gezocht naar een andere school. Ouders worden over de voortgang geïnformeerd en spelen een belangrijke rol in het reboundtraject. 

Een leerling zit maximaal drie maanden in de reboundklas. Er is in het speciale lesprogramma veel aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden zodat de leerling aan zijn eigen specifieke problemen kan werken. De leerlingen in de reboundklas volgen sociale vaardigheidstraining en doen veel sport- en spelactiviteiten. Elke leerling volgt zijn reguliere lesprogramma zodat er geen leerachterstanden ontstaan.