Remedial teaching

Leerlingen met leerproblemen kunnen op school begeleid worden. De interne remedial teacher kan de docent en de leerling begeleiden. Ook kan er voor gekozen worden een leerling in een periode van maximaal zes weken individueel te begeleiden. Na deze begeleiding worden vervolgafspraken gemaakt. De leerling wordt bij voorkeur zoveel mogelijk in de lessituatie met de vakdocent begeleid.