Mentoraat


Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding en aanspreekpunt voor de leerling. Tijdens de mentorlessen besteden we veel aandacht aan hoe leerlingen zich makkelijk thuis kunnen voelen in de klas. Ook leren leerlingen hoe ze het beste kunnen leren en huiswerk kunnen maken. De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding van keuzeprocessen. Als een leerling problemen heeft, bijvoorbeeld met het leren of op sociaal-emotioneel vlak, dan kan hij bij de mentor terecht.
   

Op de locatie CSG Beilen heeft elke klas één of twee mentoren. Om een goede band op te bouwen en elkaar beter te leren kennen, hebben leerlingen twee jaar achter elkaar dezelfde mentor. De mentor onderhoudt contact met de ouders en is voor ouders het eerste aanspreekpunt van de school. Alle nieuwe leerlingen worden een keer thuis bezocht door de mentor. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over wat ouders van school verwachten en wat de school van ouders verwacht.