Vertrouwenspersonen

Op school is iedereen bereid hulp aan leerlingen te bieden: mentoren, docenten, conciërges, de decaan of een lid van de directie. Soms is er behoefte aan contact met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen op de locatie CSG Beilen zijn:

mevrouw M. Boven                

 m.boven@csvvg.eu

de heer R.A. Borneman  r.borneman@csvvg.eu   tel.06-13700268
mevrouw A.D. Tuhumury-Kuperus

 j.tuhumury@csvvg.eu 

Voor meer informatie, klik  hier.