Onderbouw

Minimaliseren


Beeldende vakken
De beelden de vakken die gegeven worden zijn tekenen en handvaardigheid. Leerlingen leren zowel twee- als driedimensionaal te werken. Bij de beeldende vakken gaat het om de ontwikkeling van de waarneming en creativiteit. Om uitdrukking te geven aan de eigen waarneming en creativiteit en de ontwikkeling hiervan, heeft de leerling handvatten nodig.In deze lessen ligt de nadruk op:
• Het kennen van begrippen en kunnen herkennen in het werk van zichzelf en anderen.
• Het kennen van materiaal en techniek en er mee om kunnen gaan.
• Verder speelt de inhoud ook een rol. Leerlingen leren betekenis te geven aan hun eigen werk en leren de betekenis van het werk van anderen te begrijpen. 

Daarnaast organiseert de school culturele activiteiten voor de leerlingen zoals: een theaterdag, een cabaretvoorstelling over de rol van sociale media, een excursie naar Groningen met een museumbezoek.