Belangrijke data
 
Rapportuitreikingen
vrijdag 15 november 2019   eerste rapport   leerjaar 1, 2 en 3 
vrijdag 17 januari 2020 eerste rapport  leerjaar 4
vrijdag 13 maart 2020 tweede rapport   leerjaar 1, 2 en 3
donderdag 2 juli 2020 eindrapport leerjaar 1, 2 en 3

Spreekavonden
dinsdag 26 november 2019     n.a.v. het eerste rapport - leerjaar 1, 2 en 3
dinsdag 28 januari 2020 n.a.v. het eerste rapport - leerjaar 4
dinsdag 24 maart 2020 n.a.v. het tweede rapport - leerjaar 1, 2 en 3 

Ouderavonden  
dinsdag 17 september 2019    leerjaar 3 en 4      vmbo 
dinsdag 01 oktober 2019 leerjaar 3 havo
dinsdag 08 oktober 2019 leerjaar 2 vmbo/havo/vwo
dinsdag 05 november 2019 leerjaar 1 vmbo/havo/vwo
dinsdag 14 januari 2020 leerjaar 3 vmbo     
dinsdag ... januari 2020 leerjaar 3 havo op Lariks
dinsdag ... februari 2020 leerjaar 2  vmbo op Salland 
dinsdag 17 maart 2020 leerjaar 4  vmbo