Onderwijs

Op de locatie CSG Beilen volgen bijna 450 leerlingen onderwijs. We hebben veel aandacht voor de veiligheid van de leerlingen, zodat iedereen zich prettig bij ons voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. CSG Beilen is een school van en voor leerlingen; een school waar we trots op zijn!

Naast kennisoverdracht biedt de school de leerlingen begeleiding op weg naar maatschappelijke participatie. Door zelf ervaringen op te doen, ontwikkelen leerlingen zich. Het team van CSG Beilen draagt hier graag aan bij. Voor ons is het een teken van kwaliteit als we er in slagen uit iedere leerling het beste te halen. Dat is niet alleen een goed leerresultaat, maar ook het vinden van de meest geschikte leerweg, zodat leerlingen leren leven op de wijze die het beste bij hen past. Wij bieden leerlingen een krachtige leeromgeving met een doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en vervolgens naar een vervolgstudie. Wij bieden onderwijs:

  • dat aansluit bij de individuele mogelijkheden en interesses van de leerlingen;
  • waarbij (basis)kennis belangrijk is;
  • dat een maximale ontwikkeling van de leerlingen bevordert;
  • waar aandacht is voor talenten en leerlingen worden uitgedaagd;
  • waarbij extra hulp geboden wordt als dat nodig is;
  • waar weinig lessen uitvallen en waar ruimte is voor buitenschoolse activiteiten;
  • dat midden in de samenleving staat.