Plusklas

De plusklas op locatie CSG Beilen is een samenwerkingsproject met Kindcentrum De Eshorst en Kindcentrum Beatrix. Hoog- en meerbegaafde leerlingen uit groep 6, 7 en 8 en de leerjaren 1 en 2 van CSG Beilen volgen één middag in de week onderwijs in de plusklas. Wij bieden de leerlingen begeleiding waar nodig en uitdaging waar mogelijk. Meer informatie en achtergronden over de plusklas leest u hier.