Rekenen

Rekenen en de rekentoets

Vanuit de overheid is het voorgenomen beleid dat de rekentoets voor de eindexamenkandidaten vmbo in het schooljaar 2015/2016 niet meetelt voor het slagen of zakken. Wel moet elke leerling een rekentoets gedaan hebben. Wanneer het cijfer voor de rekentoets wel mee gaat tellen in de slaag-/zakregeling is nog niet bekend.
Het hoogst behaalde cijfer van de rekentoets komt op de cijferlijst te staan, voor vmbo-bb komt het cijfer op een bijlage bij de cijferlijst te staan. Deze regeling is nog niet officieel gepubliceerd in de Staatscourant.
Op CSG Beilen vinden we het onderhouden van de rekenvaardigheden erg belangrijk, dus blijven we in alle klassen rekenen geven. Dit geldt ook voor het komende schooljaar. Ook blijven we vasthouden aan het streefcijfer 6 op de rekentoets. Wij hechten hier sterk aan omdat leerlingen op deze manier goed voorbereid naar het vervolgonderwijs gaan.

We geven rekenlessen
* om rekenen te gebruiken in andere schoolvakken;
* om een goede ondergrond te hebben voor de vervolgopleiding;
* om rekenen te gebruiken in het dagelijks leven;
* om het zelfvertrouwen bij het rekenen te vergroten;
* om het plezier in rekenen te vergroten;
* om de rekentoets te kunnen halen (in klas 3 of 4).

Wil je zelf een rekentoets maken, kijk dan op: oefenen.facet.onl

Het CvTE heeft een kort filmpje laten maken over de constructie, afname en normering van de rekentoets vo en het rekenexamen mbo. Bekijk hier het filmpje.