Basisberoepsgerichte leerweg (bb)

Deze leerweg is bedoeld voor zeer praktisch ingestelde leerlingen.
Een bb-diploma geeft aansluiting op de basisberoepsopleidingen
(niveau 1-2) in het mbo. 
De leerlingen kiezen op de locatie CSG Beilen 
in leerjaar 3 voor het profiel Zorg & Welzijn. Hierbij horen de verplichte
vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding
en CKV. De sectorvakken zijn biologie, wiskunde en geschiedenis.
In overleg kan het vak wiskunde komen te vervallen, maar daarmee
worden de doorstroommogelijkheden naar het vervolgonderwijs wel beperkt.
Met wiskunde zijn alle vervolgopleidingen in het mbo mogelijk.
Het profielvak is Zorg & Welzijn. Meer over dit vak lees je hier.
Alle leerlingen volgen les in de vakken godsdienst en rekenen.