Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Leerlingen die makkelijk kennis opdoen door praktisch bezig te zijn,
kiezen voor de kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerweg geeft,
net als de theoretische leerweg, aansluiting op de
vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. De leerlingen kiezen op
locatie CSG Beilen in leerjaar 3 voor het profiel Zorg & Welzijn.
Hierbij horen de verplichte vakken Nederlands, Engels,
maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en CKV.
De sectorvakken zijn biologie, wiskunde en geschiedenis.
In overleg kan het vak wiskunde komen te vervallen, maar daarmee
worden de doorstroommogelijkheden naar het vervolgonderwijs wel
beperkt. Met wiskunde zijn alle vervolgopleidingen in het mbo mogelijk.
Het profielvak is Zorg & Welzijn. Meer over dit vak lees je hier.
Alle leerlingen volgen les in de vakken godsdienst en rekenen.