Zorg & Welzijn

Op locatie CSG Beilen kan je het beroepsgerichte profielvak Zorg en Welzijn volgen. Het uitgangspunt van de sector Zorg & Welzijn is dat de leerling leert werken met en voor mensen, gericht op lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. De leerling zelf is hierbij het belangrijkste instrument.
Het profielvak Zorg & Welzijn bestaat uit vier profielmodules die de leerling verplicht volgt:
     • mens en gezondheid;
     • mens en omgeving;
     • mens en activiteit;
     • mens en zorg.
Deze profielmodules worden centraal geëxamineerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, een verantwoorde maaltijd samenstellen, activeren en begeleiden van activiteiten, zorg voor een schone omgeving, basis EHBO-handelingen, basiszorg. Wij bieden de profielmodules in zeven thema’s aan, te weten: de thuiszorg, de brede school, het sportcentrum, de dagbesteding, het verpleeghuis, de zorgboerderij en het buurthuis.
Daarnaast kiest de leerling vier keuzevakken uit de mogelijkheden die op school worden aangeboden. De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. De keuzevakken die op locatie CSG Beilen worden aangeboden zijn:
     • Assisteren in de gezondheidszorg;
     • Facilitaire Dienstverlening: catering en inrichting;
     • Facilitaire Dienstverlening: onderhoud en receptie;
     • Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid;
     • Kennismaking met uiterlijke verzorging;
     • Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten;
     • Voorkomen van ongevallen & EHBO;
     • Welzijn, kind en jongere.
In ons onderwijs maken wij de koppeling met de beroepspraktijk door middel van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LoB) binnen de lessen, een beroepsoriënterende stage en opdrachten bij instellingen en bedrijven in de omgeving van Beilen. Zie hier voor de pp-presentatie die tijdens het Open Huis werd getoond.