LO2

Leerlingen kunnen in klas 3 van het vmbo kiezen voor het vak lichamelijke opvoeding 2 (LO2). Ze hebben per week twee uur extra sport. Het gaat niet alleen om het sporten zelf maar ook om de verschillende basistechnieken en de theorie. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden als organiseren en plannen. Leerlingen geven sportlessen aan hun eigen groep en begeleiden activiteiten op verschillende basisscholen.
In het vierde leerjaar is LO2 een examenvak dat ook op het diploma wordt vermeld. LO2 is een vak dat alleen op T-niveau kan worden afgenomen. Ook leerlingen uit de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen kunnen dit vak echter volgen. Zij krijgen dan op hun diploma de aantekening dat ze een vak op het niveau van de theoretische leerweg hebben gevolgd.
Leerlingen die LO2 als examenvak gehaald hebben, kunnen op bepaalde vervolgopleidingen vrijstellingen krijgen.
Onze locatie heeft met de opleiding Sport & Bewegen van het Alfa College en Drenthe College een goede doorgaande leerlijn.

Lees hier de flyer over LO2.