U bent hier:   Beilen
  |  Inloggen

Article Details

TTO certificering bovenbouw vwo
Bericht geplaatst op: 15-4-2015

De bovenbouwafdeling tweetalig onderwijs (tto) op het vwo van CS Vincent van Gogh (locatie Lariks) heeft het certificaat Senior tto ontvangen. Dit kwaliteitskeurmerk wordt door het Europees Platform/Nuffic aan tto-scholen verstrekt.

Het certificaat is een bewijs van geleverde kwaliteit van het onderwijs op het niveau van de lessen zelf, de docenten Engels en vakdocenten die in het Engels lesgeven, de Europese en Internationale Oriëntatie, de organisatie en coördinatie van de afdeling en de resultaten die leerlingen behalen.

Die prestaties van de leerlingen zijn uitzonderlijk goed: de tto-leerlingen van Lariks bereiken aan het eind van de derde klas een niveau taalvaardigheid Engels dat leerlingen in de reguliere stroom behalen aan het eind van de zesde klas (niveau B2 van het Europees Referentie Kader). Tot nu toe hebben alle tto-leerlingen in vwo 6 hun IB English Language and Literature gehaald; een niveau dat nagenoeg gelijk is aan dat van een near native speaker. Ook voor het Cambridge-examen Global Perspectives, dat in het kader van Europese en Internationale Oriëntatie wordt afgenomen zijn tot nu toe alle leerlingen geslaagd.

Voor het schriftelijk eindexamen Engels ligt het cijfer van de Asser leerlingen boven het landelijk gemiddelde. Ook voor de andere vakken die in het Engels worden gegeven, scoren tto-leerlingen beter dan de leerlingen in de reguliere stroom en verder meestal boven het landelijk gemiddelde voor de overige vakken.

De school is bijzonder trots op de certificering. Met het nu behaalde Senior-certificaat naast het al eerder behaalde Junior tto staat de afdeling tweetalig onderwijs van brugklas tot het einde van vwo 6 garant voor niveau en kwaliteit. Sinds 2013 kunnen havoleerlingen ook tweetalig onderwijs op Lariks volgen. De school werkt eraan om tto binnen havo op dezelfde wijze te positioneren als op het vwo, zodat leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op een opleiding in het hbo en verder.


Terug