U bent hier:   Beilen
  |  Inloggen

Article Details

uitgifte boeken
Bericht geplaatst op: 22-8-2019

Procedure uitgeven van de boeken

 

Aansluitend aan het uitreiken van het rooster vindt het uitgeven van de boeken plaats. De leerlingen gaan dan samen met hun mentor mee naar de ruimte waar de boeken klaarliggen. Voor iedere leerling liggen de boeken klaar. De boeken zijn per leerling verpakt in een tas. De aanwezige conciërge reikt jou de tas aan. Controleer even of jouw naam op de boekenlijst staat die in de tas zit.

 

Salland

Op dinsdag 27 augustus 2019 vindt het uitreiken van de boeken plaats

Voor alle leerlingen geldt dat controle op de inhoud van de tas op school plaatsvindt. Iedere leerling gaat met de mentor terug naar zijn/haar lokaal om klassikaal de boeken te controleren. Op ieder juist boek wat je hebt ontvangen, schrijf je op de daarvoor bestemde plaats schooljaar en naam (zie laatste alinea van deze brief). De gecontroleerde uitgiftelijst wordt ingeleverd bij de mentor. Een tweede boekenlijst die in de tas zit is voor controle door de ouders. Daarna moet de lijst weer worden ingeleverd (uiterlijk 2 september); als de kopie van de lijst van de ouders niet wordt ingeleverd, is de lijst waarop de leerling zijn/haar aantekening heeft gemaakt leidend bij inname.

 

Lariks

Op dinsdag 27 augustus 2019 vindt het uitreiken van de boeken plaats voor alle leerlingen, tegelijkertijd met het uitreiken van het rooster. De inhoud van de tas moet worden gecontroleerd. Controle van de tas wordt door de 1e en 2e klassen klassikaal met de mentor gedaan. De procedure is hetzelfde zoals die hierboven is beschreven bij Salland. Voor klas 3 t/m 6 mag de inhoud thuis worden gecontroleerd. Op ieder juist boek wat je hebt ontvangen, schrijf je op de daarvoor bestemde plaats schooljaar en naam (zie laatste alinea van deze brief).

 

Controle van de inhoud van de tas dient heel serieus te gebeuren. Mondelinge op- of aanmerkingen op de inhoud van de tas hebben op die dag geen zin, omdat de conciërges zich alleen bezighouden met het uitreiken van de tassen.

 

Mochten er nog boeken nageleverd moeten worden dan staat dat al op de boekenlijst in de tas vermeld. Als je commentaar op de kwaliteit van de boeken hebt dan noteer je dat op die boekenlijst. Als er boeken ontbreken die wel op de lijst staan als ‘geleverd’ dan graag “NA” (Niet Aanwezig) op de betreffende regel vermelden.

 

De uitgiftelijst moet weer worden ingeleverd.

Op Salland de lijsten inleveren op 27 augustus bij de mentor; de double checklijsten van de ouders op 2 september.

Op Lariks de lijsten van klas 1 en 2 inleveren op 27 augustus bij de mentor. Overige leerlingen en de double checklijsten uiterlijk maandag 2 september inleveren bij het servicepunt. Is de lijst dan nog niet ingeleverd dan gaan we er gemakshalve vanuit dat lijst 100% juist is en er geen commentaar is op aanwezigheid of de kwaliteit van de boeken.

 

Als er op de ingeleverde lijsten door een van de boekenfondsmedewerkers actie moet worden ondernomen, ontvang je zo spoedig mogelijk bericht via je school mailadres om langs te komen om het probleem op te lossen. Dit geldt niet als er boeken ontbreken; ontbrekende boeken worden op de 2e uitleverdag klaargelegd. Deze 2e uitleverdag vindt plaats op donderdag 12 september 2019.

 

 

 

Wat te doen als de boekenuitgiftelijst onjuist is

De boekenuitgiftelijst is met zorg samengesteld. Dat wil niet zeggen dat er geen fouten in kunnen voorkomen. Neem ondanks dat alle boeken die in de tas zitten mee. Degenen die de tas daadwerkelijk aan je overhandigen hebben geen invloed op de inhoud van de lijst. Kritiek op dat moment heeft geen zin en verstoort alleen maar het proces van uitgeven. Kritiek komt goed terecht als je het, liefst via de mail, kenbaar maakt aan de betreffende leerlingcoördinator. Deze zoekt uit wat er eventueel mis is en neemt indien nodig contact op met de boekenfondsbeheerder. Een boekenfondsmedewerker stuurt een mail naar het school emailadres met daarin de afspraak om e.e.a. weer in te leveren/om te ruilen/af te halen.

 

Wat te doen als er boeken ontbreken

Mochten er ondanks alle inspanningen onzerzijds toch boeken ontbreken dan vragen we daarvoor begrip. Achter ieder boek wat ontbreekt en wat volgens de boekenuitgiftelijst wel in de tas had moeten zitten, noteer je ‘niet aanwezig’ (NA). Dit boek ligt dan op de 2e uitgiftedag voor je klaar. Vergeet dus niet je gecontroleerde lijst weer op tijd in te leveren.

 

Op de boekenuitgiftelijst kun je zien welke boeken worden nageleverd. We proberen om zoveel mogelijk van deze ontbrekende boeken alsnog te leveren op de 2e uitgiftedag. Soms wordt een boek al eerder klassikaal uitgedeeld. Het streven is om alle boeken uiterlijk 1 oktober aan de leerlingen uitgereikt te hebben. Als dit niet mogelijk is wordt in ieder geval voor kopieën van het benodigde lesmateriaal gezorgd.

 

Wat te doen als de boeken niet voldoen aan de kwaliteitseisen

Controleer de boeken op kwaliteit en noteer de tekortkomingen op de uitgiftelijst die u (je) moet ondertekenen. Deze controle is een serieuze zaak; aan de hand van de gemaakte opmerkingen op de lijst wordt aan het eind van het cursusjaar bepaald of er netjes met de boeken is omgegaan. Bij de inname aan het einde van het cursusjaar wordt daarmee rekening gehouden. Als de kwaliteit echt onvoldoende is (die norm is voor iedereen weer anders) dan noteer je achter het betreffende boek “graag omruilen”. Je kunt dan na de herfstvakantie op woensdagochtend bij het boekenfonds het betreffende boek omruilen.

 

Vergeet niet de lijst met op- en aanmerkingen weer in te leveren, dat is het enige waar je je op kunt beroepen als bij inlevering een boek beschadigd is!

 

In alle boeken staat een stempel, waarop je het schooljaar (bijv. 2019/2020) en je naam in kan vullen. Maak daar gebruik van! Als een boek wordt gevonden (bijvoorbeeld in de aula, lokaal of mediatheek) kunnen we op deze manier weer zorgen dat het boek bij de juiste persoon terugkomt. In sommige boeken zit een briefje geplakt waarop deze stempels staan. Zorg dat dit briefje in het boek blijft, omdat dat de enige manier is om te bepalen hoe lang een boek al in gebruik is en of de schade al in (een) eerdere leerja(a)ren is ontstaan. Bij ontbreken van dit briefje komen eventuele schades voor rekening van degene die het boek inlevert.


Terug