U bent hier:   Beilen
  |  Inloggen

Article Details

Blog: leren discussiëren en veranderingen
Bericht geplaatst op: 20-11-2019

“Gebruik jij suiker?” Ineens schiet dit citaat door mijn hoofd. Een vraag die mijn oma nogal eens stelde. Ik bewaar warme herinneringen aan haar, ze was een geweldige en sterke vrouw. Mijn vaders moeder is, net als mijn vader, helaas al jaren geleden overleden. Ik kwam vroeger graag bij haar. We dronken Pickwick thee en speelden kaart. Als er bezoek kwam vroeg ze altijd: “Gebruik  jij suiker?” Als jongeren moesten we daar om grinniken, alsof suiker net zoiets was als een drug. Inmiddels zijn we vele jaren verder en beschouwen we suiker wel als verslavend. Onze leefstijl schijnt te moeten veranderen. Met enige terughoudendheid eten we een chocolaatje bij de koffie op het dienstenbureau. Roken is al helemaal uit de gratie geraakt. Oké, ik eet geen vlees, maar  hoe kom ik aan genoeg beweging met deze baan? Zo heeft iedereen zijn eigen worsteling. Het laat zien hoe snel de normen veranderen in de samenleving. 

Juist bij eten is zichtbaar hoe sterk opinies in de samenleving tegenover elkaar staan. Mensen die vinden dat er haast moet worden gemaakt met de milieumaatregelen en mensen die vinden dat het zo’n vaart niet loopt. Discussies over gezondheid en levensstijl. Sinterklaasprogramma’s met en zonder zwarte piet. De felheid waarmee discussies worden gevoerd verrast me soms. Dat zie je uiteraard op de sociale media, maar je hoort ze ook aan de koffietafel of op straat. Des te meer een uitdaging voor ons in ons onderwijs om daar ruimte aan te geven. Het past goed bij het “leren leven “ van onze school. Dat blijft een ijzersterk punt. Wat is mijn mening? Wat zijn de feiten? Wat zegt de wetenschap erover? Welke feiten ken ik? En misschien wel de belangrijkste: ben ik belangstellend genoeg om me te verdiepen in de mening van de ander? Vraag ik door? Bied ik ruimte aan een andere kijk? Deze levensvaardigheden vormen niet alleen de basis van je beroeps- of wetenschappelijke loopbaan, maar ook van je leven. Ik zie dat Vincent daar goed in is.

Begin deze maand hebben we de houtskoolschets voor medewerkers in ondersteunende functies op onze school gepresenteerd. Een visie op hoe we de ondersteuning willen organiseren. Minder uitgaven, toch werkplezier en als het goed is dan komt het ook weer ten goede aan de leerling en het onderwijs. Het plan maakt terecht veel los. Er zijn vooral veel vragen: hoe zal het er straks uit gaan zien? Gelukkig hebben we tijd om daarover na te denken, hoe we het precies willen hebben en hoe we het gaan realiseren.

November is ook de maand van de studiedagen en bijzondere bijeenkomsten. Op alle locaties gebeurde wel iets. In Beilen werd uiteraard de nieuwbouw en het gezamenlijke onderwijsconcept besproken. Op Salland stonden de kwaliteitssystematiek, de resultaten van het onderwijs en het belang van duidelijke afspraken voor leerlingen op de agenda. Op Lariks werd het inhoudelijke gesprek in de vaksectie gevoerd en het aansluiten bij verschillen tussen leerlingen. Ook werden interessante workshops aangeboden. Mooie bijeenkomsten die maken dat we met elkaar leren en het steeds beter proberen te doen. 

Op een koude ochtend onthulden we onlangs een spandoek op de nieuwe grond waar CSG Beilen en Dr. Nassau een nieuw schoolgebouw realiseren in opdracht van de gemeente. Het was een feestelijke ochtend. Na vele jaren gaat het nu gebeuren: een mooi compleet schoolgebouw! De gemeente trakteerde na afloop op broodjes. Ik dronk er thee bij. Suiker gebruik ik al jaren niet meer in koffie en thee, heel vies. Maar……. een chocoladeletter is natuurlijk niet te versmaden! 


Alice Vellinga

Voorzitter College van Bestuur


Terug