Atelier

In school hebben we een time-outruimte, het Atelier. In deze ruimte is altijd iemand van het zorgteam aanwezig. Leerlingen kunnen hier na toestemming van het zorgadviesteam, voor, tijdens, tussen en na de lessen terecht. De ruimte kan gebruikt worden als studieruimte om rustig te werken, als ruimte om tot rust te komen of stoom af te blazen, als plek waar je een praatje kan maken, je zorgen kunt delen en/of advies kunt vragen.

Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag is er een huiswerkplanklas in het Atelier. Ook hiervoor heeft een leerling toestemming van het zorgadviesteam nodig. Leerlingen maken gedurende een periode van ongeveer 8 weken, samen met een medewerker van het Atelier een planning en gaan hier vervolgens zelfstandig mee aan de slag.