Remedial teaching

Een leerling die een dyslexieverklaring heeft van een orthopedagoog of psycholoog, komt in aanmerking voor remedial teaching. Ook bij andere leerproblemen, zoals moeite met rekenen, structuur aanbrengen in werk en/of plannen, komen leerlingen in aanmerking voor remedial teaching. Voor meer informatie kunt u terecht bij de mentor of de leerlingcoördinator.

Motorisch remedial teaching
Een leerling met schrijfproblemen, een “slecht leesbaar “handschrift  of een tempo-probleem komt in aanmerking voor motorisch remedial teaching. Voor meer informatie kunt u terecht bij de mentor of de leerlingcoördinator