Mentoraat
Goede begeleiding en opvang van leerlingen vinden we vanzelfsprekend. De mentor vervult hierin een spilfunctie; hij/zij heeft oog voor het welbevinden van de leerling, volgt de leervorderingen en is contactpersoon voor de ouders. Leren leren en leren leven zijn de 2 speerpunten van het Vincent van Gogh. Beide komen uitdrukkelijk aan bod in de mentorlessen. In de brugklas volgen de leerlingen 2 mentorlessen per week. Er wordt in deze lessen aandacht besteed aan het aanleren van zowel studievaardigheden als sociale vaardigheden. Dezelfde opzet wordt vervolgd in klas 2, maar dan in 1 lesuur. In klas 3 staat met name het profielkeuzeproces voor de bovenbouw centraal. Ook in de bovenbouw hebben de leerlingen een mentor. Het gaat dan voornamelijk om individuele begeleiding van de leerling en LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding).