Vertrouwenspersonen

Op school is iedereen bereid hulp aan leerlingen te bieden: mentoren, docenten, conciërges, de decaan of een lid van de directie. Soms is er behoefte aan contact met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen op de locatie Lariks zijn:

mevrouw M. Beijert bei@csvvg.eu
mevrouw Oosterhof - de Raadt               rahe@csvvg.eu
de heer K. Bijl byl@csvvg.eu
de heer H. Klomp                                    klo@csvvg.eu
mevrouw B.M. Oostlander-Blokzijl old@csvvg.eu
mevrouw L.I. Smit                                    smli@csvvg.eu