Zorgadviesteam
Als een leerling ondanks de begeleiding van de docenten en de mentor meer begeleiding nodig heeft, kan de mentor (na toestemming van de ouders/verzorgers) een beroep doen op het Zorgadviesteam (ZAT). Maandelijks is er een overleg van het ZAT waarbij leerlingcoördinatoren, zorgcoördinator, orthopedagoog, intern begeleider, jeugdmaatschappelijk werker, indicatiesteller van de gemeente, jeugdarts, leerplichtambtenaar en contactpersoon van Accareaanwezig zijn. Binnen school kan een leerling ook kortdurende hulp krijgen van orthopedagoog, intern begeleider, (motorisch) remedial teacher of faalangstreductietrainer. Leerlingen kunnen ook worden doorverwezen naar externe instanties. Dit gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van de ouders.