Internationalisering

ALGEMEEN

Internationalisering is één van de speerpunten van Lariks. We vinden het van groot belang dat onze leerlingen de cultuur van een ander land leren kennen. Wij richten ons daarbij op Europa. Inwoners van Europa krijgen steeds meer met elkaar en dus met andere culturen te maken. Door internationalisering maken leerlingen kennis met de taal, gebruiken, gewoontes, godsdienst, waarden en normen van een ander land of volk. Het snelst leer je andere Europese landen en volken kennen door er naar toe te gaan. Dat doen wij door het organiseren van uitwisselingen, werkweken en de Romereis (voor gymnasiumleerlingen). Daarnaast worden leerlingen door internationalisering voorbereid op toekomstige stages in het buitenland in de vervolgopleidingen van het hbo en de universiteit.