Verlofaanvraag

Op Lariks houden we nauwgezet in de gaten welke leerlingen afwezig zijn en wie er te laat komen. Dat wordt ook geregistreerd in Magister. Dit heeft mede als doel spijbelen te voorkomen. Soms is een leerling afwezig wegens een afspraak bij huisarts, tandarts of anderszins.  Het heeft de voorkeur om dit soort afspraken buiten schooltijd in te plannen. Mocht u voor uw kind verlof willen aanvragen, dan kan dat via onderstaand formulier. 

In enkele gevallen komt een leerling in aanmerking voor bijzonder verlof. Wij verzoeken u vriendelijk dit verlof zo mogelijk 8 weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de leerlingcoördinator. Deze termijn is nodig vanwege overleg met de leerplichtambtenaar en eventuele beroepstermijnen. Toestemming voor vervroegd vertrek of verlate terugkomst in verband met vakantie wordt niet verleend. 

Formulier verlofaanvraag Lariks (inloggen met uw ouderaccount van Magister)

Op het moment van versturen krijgt u een melding onder in beeld dat de aanvraag succesvol is vastgelegd.

N.b.: het invulformulier werkt niet in de mobiele weergave op een tablet of telefoon.