Ziek- & herstelmelding

Verzuim van lessen
Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u de school hiervan vóór 09.00 uur telefonisch (0592-390290) op de hoogte te stellen. Wanneer telefonisch contact niet mogelijk is, kunt u de ziektemelding mailen naar verzuimadministratie@csvvg.eu. Wanneer uw kind hersteld is en weer naar school komt, ontvangen we graag van u de herstelmelding.

Wij verzoeken u vriendelijk ziekenhuis- of tandartsbezoek zoveel mogelijk na de lessen te plannen. Mocht dit toch onvermijdelijk te zijn, dan kunt u de afwezigheid van uw kind ook telefonisch of per e-mail doorgeven.

Verzuim tijdens schoolexamens
Ten aanzien van verzuim tijdens schoolexamens verwijzen wij naar het examenreglement. Verzuim tijdens beoordelingen zonder dat de leerling daarvoor van tevoren is afgemeld, wordt opgevat als onterecht verzuim. Meer informatie hierover vindt u in het leerlingenstatuut.