Atheneum

Het vwo kent twee afdelingen: atheneum en gymnasium. Deze opleidingen duren allebei zes jaar en bereiden de leerling voor op een vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs. 

Leerlingen die nieuwsgierig zijn naar feiten en de verbanden tussen die feiten willen onderzoeken, passen goed binnen het atheneum. Het atheneum duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs. Het atheneum is onderverdeeld in de eerste en tweede fase.