Eerste fase

In de eerste drie jaar van het atheneum hebben alle leerlingen dezelfde lessentabel. Studeren is meer dan leren en daarom doen leerlingen kennis en inzichten op die ze op creatieve wijze kunnen toepassen in nieuwe situaties. Tijdens het derde leerjaar wordt er veel aandacht besteed aan de profielkeuze voor de tweede fase.