Tweede fase

Op het atheneum kunnen leerlingen in de tweede fase kiezen voor de profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Binnen een profiel bereidt de leerling zich voor op een vervolgstudie. Er is in de tweede fase een groot aanbod van vakken, waaronder filosofie, bsm (bewegen, sport & maatschappij) Spaans en wiskunde D. Leerlingen werken voor de vakken biologie, natuur- en scheikunde zelfstandig aan onderzoeksprojecten. Ook is er ruimte voor bijzondere activiteiten op het gebied van internationalisering, toneel, diverse Olympiades, exposities en het Model European Parliament. Stapsgewijs bereiden leerlingen zich voor op hun vervolgstudie waarbij de mentor ze begeleidt bij hun studie, psychosociale ontwikkeling en de oriëntatie op een vervolgstudie.