DELF

Op het Vincent van Gogh kunnen gemotiveerde leerlingen meedoen aan extra lessen Frans ter voorbereiding op deelname aan het DELF-examen. DELF betekent Diplôme élémentaire de la langue française en staat voor een officieel door de Franse staat erkend diploma Franse taalvaardigheid. Het DELF werkt met de verschillende niveaus zoals die omschreven zijn in het ERK (Europees referentie kader) en sluit daarmee aan bij de doelstellingen van het huidige talenonderwijs in Nederland. Vwo3 leerlingen worden voorbereid op het A2-examen en vwo5 leerlingen op het B1-examen. Het DELF-diploma is een internationaal erkend diploma en voor onbepaalde tijd geldig.

Bij DELF draait het om de vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Tijdens de lessen is er voornamelijk aandacht voor de productieve vaardigheden. De lessen starten ieder jaar in oktober. In maart of juni is het examen. De DELF-lessen staan open voor iedereen die zich opgeeft, maar in januari zullen de docenten een advies geven aan de leerling of hij/zij het DELF-examen zal kunnen halen. Wilt u meer weten over DELF? Dan kunt u kijken op www.institutfrancais.nl of mailen naar mevrouw Hopmans (hsp@csvvg.eu).