Eerste fase

Onder de eerste fase van het havo verstaan we leerjaar 1 t/m 3. Tijdens deze leerjaren volgen alle havo-leerlingen dezelfde lessentabel. In het derde leerjaar is er veel aandacht voor de profielkeuze in de tweede fase.