Tweede fase

Vanaf klas vier (tweede fase) kiezen leerlingen uit één van de volgende profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Binnen een profiel bereidt de leerling zich voor op de vervolgstudie. Er is in de tweede fase een groot aanbod van vakken, waaronder filosofie, bsm (bewegen, sport & maatschappij), Spaans en wiskunde D. In ons nieuwe gebouw hebben leerlingen de ruimte om voor de vakken biologie, natuur- en scheikunde zelfstandig aan onderzoeksopdrachten te werken. Ook is er ruimte voor bijzondere activiteiten zoals de werkweken, uitwisselingen, toneel, diverse Olympiades en het Model European Parliament. De leerlingen leren stapsgewijs zelfstandig werken, waarbij een mentor ze begeleidt bij hun studie, psychosociale ontwikkeling en hun oriëntatie op een vervolgstudie.