Aanmelding tto
Om tto te kunnen volgen, heeft de leerling van de basisschool een havo- of vwo-advies gekregen. Motivatie en doorzettingsvermogen zijn erg belangrijk. Zeker in het begin is tto namelijk best zwaar; het is wel even wennen om opeens zoveel in het Engels te moeten doen. Na aanmelding voor tto vindt er een intake plaats om kennis met elkaar te maken en om te praten over de motivatie om voor tto te kiezen. Op basis van dit gesprek en de informatie van de basisschool, wordt besloten of een leerling in het tto geplaatst wordt.
Aan het volgen van tto zijn extra kosten verbonden. De ouderbijdrage voor tto wordt in eerste instantie gebruikt voor het bekostigen van de activiteiten voor tto-leerlingen. Verder wordt het geld uit de tto-bijdrage gebruikt voor specifieke kosten van de tto-afdeling, zoals lidmaatschap van het netwerk, kwaliteitsbewaking, extra lessen en coördinatiekosten. In tegenstelling tot de overige ouderbijdragen die door onze school gevraagd worden, is de ouderbijdrage voor tto niet vrijwillig. Mocht de bijdrage een belemmering vormen voor het volgen van tto, dan heeft de school hiervoor een regeling getroffen. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden. U kunt uiteraard ook contact opnemen met de tto-coördinatoren, dhr. drs. E.R. Meek (mee@csvvg.eu) of mevr. C.P. de Jong (jgd@csvvg.eu).

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de kosten voor tto, in overleg met de mr, als volgt vastgesteld:

leerjaar havo vwo 
 1           € 350,=      € 350,= 
 2    € 400,=   € 355,=
 3      € 400,=   € 400,=
 4 € 540,=*  € 415,=*
 5 € 540,=  € 415,=
 6    € 415,=
 *  excl uitwisseling van €380