Extra examens tto

Naast je eindexamen in havo 5 of vwo 6, doe je binnen het TTO nog een aantal extra examens. Deze examens komen van twee organisaties: Cambridge International Examinations (CIE) en de International Baccalaureate Organisation (IB) maken onderdeel uit van internationaal erkende diploma’s. De TTO scholen bieden niet de volledige diploma’s aan, maar hebben een keuze gemaakt voor bepaalde vakken die een duidelijke meerwaarde voor onze leerlingen hebben. Voor de vakken die we via het IB doen geldt dat dit ook de enige vakken zijn die we aan mogen bieden. Voor het CIE geldt echter dat we een Cambridge Associate School zijn en dat we alle vakken die zijn hebben aan mogen bieden. Voorlopig hebben we daar echter gekozen voor IGCSE English as a Second Language, IGCSE Global Perspectives en AS Level Global Perspectives.  

IGCSE English as a Second Language is het examen waar je in klas 3 op voorbereid wordt en dat je aan het eind van klas 3 maakt. Dit is een puur taalvaardigheidsexamen, waarmee we kijken of je op het voor je TTO Junior Certificaat vereiste B1 (havo) of B2 (vwo) niveau van het Europees ReferentieKader (ERK) zit. Dit niveau is hetzelfde als het niveau dat reguliere leerlingen aan het einde van havo 5 of vwo 6 hebben, op het moment dat ze een voldoende voor hun eindexamen hebben gehaald.  

Global Perspectives is een heel erg interessant vak, waarbij je aan de slag gaat met allerlei internationale onderwerpen en problemen. Je leert er over na te denken en het vanuit verschillende hoeken te bekijken en er gefundeerd en beargumenteerd een mening over te geven. Dit gebeurt door discussies in de klas, het schrijven van essays en het geven van presentaties. In havo 4 en vwo 5 doen jeexamen voor Global Perspectives en als je slaagt ben je in bezit van een diploma dat over de hele wereld erkend wordt en beheers je een heleboel vaardigheden waar je op het hbo of de universiteit enorm veel voordeel van hebt..  

Het andere examen dat in vwo 6 wordt afgenomen is het examen voor IB English A: Language and Literature. Tijdens dit vak leer je niet alleen Engels op een hoog niveau (bijna net zo goed als iemand die het Engels als moedertaal heeft), maar ook weer een heleboel belangrijke academische vaardigheden. Tijdens dit vak houden we ons vooral bezig met analyseren van allerlei teksten – van krantenartikelen tot advertenties en websites, maar ook films, cartoons en videoclips zijn voorbeelden van teksten waar we mee gaan werken. Daarnaast is literatuur een belangrijk onderdeel van het vak, waarbij we ons bezig houden met een verschillende teksten, variërend van gedichten tot graphic novels. In havo 5 doen we IB English B, wat meer gericht is op pure taalverwerving dan Language A. Ook hier leer je echter allerlei vaardigheden die je een voorsprong geven op het hbo en behandelen we een aantal literaire werken.