Decanaat

Samen met de leerlingcoach begeleidt de decaan de leerlingen bij alles wat te maken heeft met studie- en beroepskeuze. We noemen dit LOB: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Het doel van LOB is dat leerlingen leren kiezen en het keuzeproces leren doorgronden, om zo voorbereid te zijn op een leven waarin steeds weer keuzes voor opleiding en arbeid gemaakt moeten worden. Centraal in het LOB-proces staat het ontwikkelen van de loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie (wat kan ik?), motievenreflectie (Wat wil ik?), werkexploratie (Hoe kan mijn werk eruit zien? Waar voel ik me op mijn plaats?), loopbaansturing (Hoe maak ik de juiste keuzes?) en netwerken (Wie kunnen mij daar bij helpen?). Met hoofd, hart en handen ervaren en doorlopen leerlingen het keuzeproces.

De ontwikkeling van loopbaancompetenties wordt gestimuleerd in een leeromgeving die leerlingen in contact brengt met de praktijk, waarin leerlingen keuzes kunnen maken en waarin reflectie plaats vindt op de keuzes en de ervaringen door met leerlingen daarover in gesprek te gaan. Op school begeleiden we de leerling om antwoord te kunnen geven op deze vragen zodat ze in klas 4, maar ook in hun latere leven, leren hoe ze een keuze kunnen maken op het gebied van studie en werk. Daarom gaat de leerlingcoach minstens drie keer per jaar over deze loopbaanvragen met de leerling in gesprek. De decaan is de deskundige op alle LOB-gebieden. De leerling kan zelf een afspraak maken met de decaan. Ook voert onze decaan gesprekken met leerlingen en hun ouders als ze meer willen weten over vakkenkeuze en studiekeuze.Via de mail kunt u een afspraak maken.

De decaan op Salland is:

mevrouw B.A.G. Barmentloo-de Boer   
bao@csvvg.eu 

Onze decaan organiseert activiteiten die te maken hebben met de loopbaanoriëntatie, zoals:

• Voorlichting voor klas 4 over mbo-vervolgopleidingen
• LOB-gesprekken voor alle leerlingcoaches
• Carrousel-bedrijfsbezoeken voor leerlingen van klas 3 tl 
• Interesse-testen 
• Voorlichting op ouderavonden
• Meeloopdagen voor klas 1 en 2 bij bedrijven en instellingen
• Meeloopdagen bij opleidingen voor klas 4
• Stage in klas 3 en 4
• Praktische sectororiëntatie in klas 2
• Vakkenpakketkeuzes in leerjaar 2 en 3