Check in - Check out

Minimaliseren

Leerlingen die problemen ervaren op verschillende gebieden (sociaal-emotioneel en op het gebied van leren) kunnen aangemeld worden voor de check in - check out. De problemen belemmeren de leerling dusdanig in het functioneren op school dat begeleiding op maat en nabijheid van een vast ‘aanspreekpunt’ gewenst is. Leerlingen hebben gedurende de lesweek op vaste momenten contact met de begeleider van de check in - check out én daarnaast op de voor de leerling moeilijke momenten.

De leerlingen van de check in - check out volgen de reguliere lessen bij vakdocenten. Het doel van de check in - check out is om door middel van begeleiding op maat voorwaarden te scheppen zodat leerlingen zich met betrekking tot leren en gedrag op een positieve manier kunnen handhaven op school. De begeleiding is enerzijds gericht op het aanleren van schoolse vaardigheden (omgang leerstof, leerlingen en docenten/autoriteit) en anderzijds op het aansluiten van de omgeving (professionals op school) bij de onderwijsbehoeften van de leerling.