Langdurig ziek

Als een leerling door ziekte langere tijd niet naar school kan, kijkt de leerlingcoach samen met de ouders en de leerling hoe er toch onderwijs gevolgd kan worden. Als u meer wilt weten over onderwijs bij langdurige ziekte, neemt u contact op met de leerlingcoördinator van uw kind. Op de landelijke site www.ziezon.nl is meer algemene informatie te vinden.