Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Op Salland wordt leerwegondersteunend onderwijs aangeboden. Het lwoo is geen aparte leerweg maar een vorm van ondersteuning binnen de school. Leerlingen met lwoo krijgen extra ondersteuning om zo een regulier vmbo-diploma te kunnen behalen. De lwoo-leerlingen hebben de eerste twee leerjaren zoveel mogelijk een eigen plek in het gebouw zodat ze in een rustige omgeving kunnen werken. Er wordt rekening gehouden met de leerachterstanden van de individuele leerling en de begeleiding in groepen is afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Ouders van leerlingen die weten dat hun kind extra zorg en begeleiding nodig heeft, doen er goed aan om met de leerkracht in groep 7 of 8 te bespreken of een aanvraag voor een lwoo-indicatie verstandig is. Een lwoo-indicatie wordt afgegeven als er aan bepaalde criteria is voldaan. Deze criteria en uitgebreide informatie over lwoo en de aanmeldingsprocedures leest u hier.