Remedial teaching

Een leerling die een dyslexieverklaring heeft van een orthopedagoog of psycholoog, komt in aanmerking voor remedial teaching. Ook bij andere leerproblemen, zoals moeite hebben met structuur aanbrengen in het werk of het plannen, komen leerlingen in aanmerking voor remedial teaching. In groepsverband volgen leerlingen dan maximaal zes lessen bij onze remedial teacher.