Leerlingcoach

Op Salland staat de leerling en zijn manier van leren centraal. Goede begeleiding en opvang van leerlingen is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Daarbij vervult de leerlingcoach een centrale rol. De coach is het aanspreekpunt van de klas en helpt bij problemen, zowel bij het leren als op sociaal-emotioneel vlak. Gedurende het schooljaar voert de coachgesprekken met leerlingen en lob-gesprekken met ouders en leerlingen. Tijdens de lob-lessen leren de leerlingen hoe ze het beste kunnen leren en worden sociale vaardigheden geoefend. De leerlingcoach heeft ook een belangrijke rol in de begeleiding van keuzeprocessen.