Mentor

Op Salland staat de leerling en zijn manier van leren centraal. Goede begeleiding en opvang van leerlingen is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Daarbij vervult de mentor een centrale rol. De mentor is het aanspreekpunt van de klas en helpt bij problemen, zowel bij het leren als op sociaal-emotioneel vlak. Gedurende het schooljaar voert de mentor leerlinggesprekken en mentor-ouder-leerlinggesprekken (mol-gesprek). Tijdens de mentorlessen leren de leerlingen hoe ze het beste kunnen leren en worden sociale vaardigheden geoefend. De mentor heeft ook een belangrijke rol in de begeleiding van keuzeprocessen.