Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, is geregeld. Het gaat hierbij om zowel licht als zware ondersteuning, zoals bijvoorbeeld aangepast lesmateriaal, begeleiding en zorg op school of onderwijs op een speciale school. Sinds 01 augustus 2014 werken scholen samen in een samenwerkingsverband op het gebied van passend onderwijs. De scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen ervoor dat zij leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk onderwijs bieden.

Schoolbesturen hebben een zorgplicht waarbij ze er voor moeten zorgen dat elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit vindt bij voorkeur plaats binnen het samenwerkingsverband. Een passende onderwijsplek kan gevonden worden op de school waar de leerling wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan brengt de school de ondersteuningsbehoefte in kaart en stelt een ondersteuningsarrangement samen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en leerling.

Met de komst van passend onderwijs, hebben scholen een ondersteuningsprofiel moeten formuleren. Hier vindt u het ondersteuningsprofiel van de locatie Salland

Als u meer wilt weten over passend onderwijs, klikt u hier. Het steunpunt Passend Onderwijs vindt u hier.