Vertrouwenspersonen

Op school is iedereen bereid hulp aan leerlingen te bieden: mentoren, docenten, conciërges, de decaan of een lid van de directie. Soms is er behoefte aan contact met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon op de locatie Salland is mevrouw N. Lubberdink, luni@csvvg.eu.