't Roege Stuk

De samenwerking tussen de vakken natuurkunde, biologie, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis, leidt tot een integraal project waarin de leerlingen van leerjaar 2 naar de verschillende kanten naar het milieu, de natuur en het gebruik van water kijken. Hierbij doen ze onderzoek naar de bodemgesteldheid, het bodemleven, de waterkwaliteit van oppervlaktewater, de productie van drinkwater en de geschiedenis van de regio waarin de school staat. Dit geeft de leerlingen een inkijkje hoe één en ander in onze natuur met elkaar samenhangt. Leerlingen gaan jaarlijks in februari in 't Roege Stuk in de wijk Baggelhuizen aan de slag met snoeiwerkzaamheden, zodat de open structuur van het gebied terugkomt. We doen het project in samenwerking met de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) en de gemeente Assen. Leerlingen bezoeken in het kader van het project ook de waterfabriek van de WMD en Milieupark Het Kanaal in Assen.