Internationalisering

Internationalisering is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Onze leerlingen zijn de wereldburgers van de toekomst. Om ze op die rol voor te bereiden, maken ze kennis met andere landen, talen en culturen. Het leren van een vreemde taal leer je het makkelijkst door in het land zelf te communiceren met de inwoners. We organiseren daarom verschillende uitwisselingen en werkweken.