Duitsland

Sinds jaren heeft onze school diverse uitwisselingen met scholen in Duitsland. Leerlingen uit klas 2 die het vak Duits volgen, kunnen hieraan deelnemen.

Het doel van de uitwisseling is onze leerlingen en de Duitse leerlingen op een ontspannen wijze kennis te laten maken met elkaars cultuur en het dagelijks leven, zowel thuis als op school. De praktijk wijst uit dat leerlingen de uitwisselingen zeer op prijs stellen en dat er soms zelfs vriendschappen uit voortvloeien. De leerlingen leren tijdens de uitwisselingen in een contextrijke omgeving. Het is daarom een unieke en bijzondere gebeurtenis, elk jaar weer!

Naast de uitwisselingen zijn er ook enkele dagexcursies naar Duitsland, zoals een bezoek aan de jaarmarkt in Leer en de kerstmarkt in Oldenburg.