Belangrijke data

Rapportuitreikingen

07 december 2018   1e rapport klas 1 t/m 4 
13 februari 2019
2e rapport klas 4
29 maart 2019
2e rapport klas 1 t/m 3 
12 juli 2019 3e rapport klas 1 t/m 3

Voor ouderavonden, spreekavonden en informatieavonden ontvangt u per mail een uitnodiging. De data worden ook vermeld in Sallandnieuws, de tweewekelijkse nieuwsbrief van onze locatie.

Spreekavonden

17 december 2018   klas 1 t/m 4 
08 april 2019
klas 1 t/m 3

Naar aanleiding van het tweede rapport in de vierde klas, neemt de leerlingcoach contact op met ouder(s)/verzorger(s).

Ouderavonden/informatieavonden

17 september 2018    ouderavond klas 1 BB, KB, TL en M
24 september 2018 ouderavond klas 4 TL en M
25 september 2018 ouderavond klas 4 BB en KB
01 oktober 2018 ouderavond klas 3 TL en M
02 oktober 2018 ouderavond klas 3 BB en KB 
08 oktober 2018 ouderavond klas 2 TL en M
09 oktober 2018  
ouderavond klas 2 BB en KB
15 oktober 2018 themaouderavond klas 1-4 BKTM
08 januari 2019 voorlichting profielkeuze havo 4 voor klas 4 TM (ouders en leerlingen)
14 januari 2019 themaouderavond klas 1-4 BKTM 
29 januari 2019 informatieavond werkweken klas 3 BKTM 
04 februari 2019 ouderavond klas 2 TL en mavo
05 februari 2019
ouderavond klas 2 BB en KB
11 februari 2019
examentraject klas 4 TM
12 februari 2019 examentraject klas 4 BK
25 februari 2019 ouderavond klas 3 TL en mavo, keuzetraject
26 februari 20189 ouderavond klas 3 BB en KB, keuzetraject
11 maart 2019 themaouderavond klas 1-4 BKTM
18 maart 2019 ouderavond klas 1 TM 
19 maart 2019 ouderavond klas 1 BK 
15 mei 2019 dyslexieavond voor ouders en leerlingen brugklas en zij-instroom