Belangrijke data

Voor ouderavonden, spreekavonden en informatieavonden ontvangt u per mail een uitnodiging. De data worden ook vermeld in Sallandnieuws, de tweewekelijkse nieuwsbrief van onze locatie.

Spreekavonden n.a.v. rapporten

09 december 2019   klas 1 t/m 4 
23 maart 2020
klas 1 t/m 3

Naar aanleiding van het tweede rapport in de vierde klas, neemt de leerlingcoach contact op met ouder(s)/verzorger(s).

Ouderavonden/informatieavonden

16 september 2019  ouderavond klas 4 TL en M
17 september 2019 ouderavond klas 4 BB en KB
23 september 2019 ouderavond klas 3 TL en M
24 september 2019 ouderavond klas 3 BB en KB 
30 september 2019 ouderavond klas 2 TL en M
01 oktober 2019  
ouderavond klas 2 BB en KB
08 oktober 2019 ouderavond klas 1 BKTM
07 januari 2020 voorlichting profielkeuze havo 4 voor klas 4 TM (ouders en leerlingen)
13 januari 2020 themaouderavond klas 1-4 BKTM 
28 januari 2020 informatieavond werkweken klas 3 BKTM 
03 februari 2020 ouderavond klas 2 TL en mavo
04 februari 2020
ouderavond klas 2 BB en KB
10 februari 2020
examentraject klas 4 TM
11 februari 2020 examentraject klas 4 BK
24 februari 2020 ouderavond klas 3 TL en mavo, keuzetraject
25 februari 2020 ouderavond klas 3 BB en KB, keuzetraject
13 mei 2020 dyslexieavond voor ouders en leerlingen brugklas