Verlofaanvraag

Op Salland houden we nauwgezet in de gaten welke leerlingen afwezig zijn en wie er te laat komen. Dat wordt ook geregistreerd inSomtoday. Dit heeft mede als doel spijbelen te voorkomen. Soms is een leerling afwezig wegens een afspraak bij huisarts, tandarts of anderszins. Het heeft de voorkeur om dit soort afspraken buiten schooltijd in te plannen. Mocht u voor uw kind verlof willen aanvragen, dan kan dat via onderstaand formulier. Hiervoor dient u in te loggen op deze website met uw inlognaam en wachtwoord voor magister.

In enkele gevallen komt een leerling in aanmerking voor bijzonder verlof. Wij verzoeken u vriendelijk dit verlof zo mogelijk 8 weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de leerlingcoördinator. Deze termijn is nodig vanwege overleg met de leerplichtambtenaar en eventuele beroepstermijnen. Toestemming voor vervroegd vertrek of verlate terugkomst in verband met vakantie wordt niet verleend.

U kunt uw verzoek voor extra verlof indienen bij de verzuimcoördinator mevr. G. Kleine. verzuimcoordinatorsalland@csvvg.eu

De verzuimcoördinator zal bij bijzondere aanvragen deze doorsturen naar de leerlingcoördinator waarna u een antwoord ontvangt.