Ons onderwijs

Salland biedt leerlingen een goede voorbereiding op het mbo en het havo. Ons onderwijs richt zich op het verwerven van kennis en inzicht en het aanleren van vaardigheden die aansluiten op de eisen van de vervolgopleidingen. We hebben goede afspraken met het mbo in Assen en met onze locatie Lariks over de doorstroming naar havo. 

Wij leren onze leerlingen zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Leerlingen werken samen aan projecten. Respect voor elkaar en voor de omgeving staan voorop in onze werkwijze, waarbij we de christelijke en algemene waarden en normen overdragen. Wij geloven in de kracht van betrokkenheid en persoonlijke aandacht en we steunen onze leerlingen in hun ontwikkeling!